Anglické producentské duo Loadstar pre nejakým časom uverejnili na svojom soundcloud profile súťaž o možnosť remixovať ich známy track „Dr.Karg“. Výhercovia súťaže mali možnosť vyhrať uverejnenie ich remixov na soundcloud profile Loadstar ako aj vydanie trackov na značke RAM Records.

Moju verziu Dr.Karg-a si môžete vypočuť ako aj stiahnuť o kúsok nižšie.

Tento ako aj iné voľne stiahnuteľné tracky nájdete v sekcii Free Tracks.

 

The UK production duo Loadstar posted a remix competition for their "Dr. Karg" track on their soundcould profile a while ago.The competitors could win a chance to get their remixes posted on Loadstar's soundcloud profile and to have their tracks published on RAM Records. You can check out my version of Dr.Karg a few scrolls below.

You can find this as well as other free downloadable tracks in the Free Tracks section.