Po nejakej dobe som sa opäť vrátil k môjmu obľúbenému štýlu zlomených beatov - techstepu (alebo skôr neurofunku - ako sa tomuto subštýlu nadáva dnes). Track nesie názov Warrior's Theme.

Snažil som sa v ňom dať dokopy rýchly beat, agresivnejšie basy spolu s nejakými perkusiami (Tom Tom-ami), ktoré by mali evokovať v ľudoch chuť na tancovanie - možno aj v štýle bojovníkov :) Príjemne počúvanie a kývanie hlavou!

Tento ako aj iné voľne stiahnuteľné tracky nájdeš v sekcii Tracks. alebo si ho môžeš dať cez môj music player.

 

After a while, I returned to my favourite broken beat substyle - techstep (or neurofunk - how it's called nowadays) . The track's called Warrior's Theme. In this tune I tried to melt together a fast beat with an aggressive bass and some percussions (Tom Toms) - all aimed for the party people so they can start dancing - warrior style perhaps :) Enjoy the track and keep them warrior heads banging!

You can find this as well as other free downloadable tracks in the Tracks section or you can check it out through my music player.