Od dnes je možné prehliadať web C-qnz.sk v novom modernejšom šate. Okrem grafickej stránky bol aktualizovaný technologický engine v pozadí webu. Síce to trvalo dlhšiu dobu, ale myslím si že nutná aktualizácia stránke celkom pristane.

Väčšou zmenou prešla aj navigácia stránky - okrem bočného site navigation menu budú od teraz rozdelené všetky články (newsky) no jednotlivých kategórii.

Popri čítaní je tu stále možnosť využiť aj môj MP3 player a vypočuť si tak moju najnovšiu hudbu popri čítaní. Prajem teda príjemné čítanie ako aj počúvanie :)

 

Since today the webdesign of C-qnz.sk has changed to a new more up-to-date state. Beside of the new graphical layout the technological back-end has changed as well. Although it took a while i think the required overhaul suites the site well. The site navigation went through an update as well - beside of the added left navigation menu the articles (news) are now being divided to individual categories. There's still the option to listen while you browse and check out my freshest music using my MP3 player. So have a nice read and listen :)